ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സയൻസ് ഫിക്ഷന് വർധിച്ച പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് പ്രമുഖ നോവലിസ്റ്റുകൾ

ഷാർജ 3 ദിവസത്തെ ത്രില്ലർ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസത്തെ ചർച്ച സയൻസ് ഫിക്ഷനും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലോകവും തമ്മിലുള്ള അവ്യക്തമായ രേഖയാ യിരുന്നു.സയൻസ് ഫിക്ഷനെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും പുനർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. എനിക്കത് ആശ്വാസകരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും
നമ്മുടെ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാങ്കൽപ്പിക കഥാപാത്രങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ മുഖം, യഥാർത്ഥ ജീവിത വീഡിയോ ഗെയിമുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഫാന്റസി നോവലിസ്റ്റ് ലു പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കൻ ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ നോവലിസ്റ്റ് മേരി ലു, മികച്ചത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു പാനൽ വാർക്രോസ്, യംഗ് എലൈറ്റ്സ് പരമ്പരകൾക്കും സിറിയൻ എഴുത്തുകാരനും നോവലിസ്റ്റുമായ ഇസ്ലാം എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്
യു എ ഇയിൽ താമസിക്കുന്ന അബു ഷാക്കിർ പറഞ്ഞു, സാർവത്രിക തീമുകളും
മുൻകാലങ്ങളിൽ സയൻസ് ഫിക്ഷനായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കഥകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സയൻസ് ഫിക്ഷന് വർധിച്ച പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഷാക്കിർ സമ്മതിച്ചു
ലോകത്തെ മാറ്റുന്നു. പണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തരത്തിലുള്ള തൽക്ഷണ ആശയവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഇന്ന് ആസ്വദിക്കുക എന്നത് സയൻസ് ഫിക്ഷന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന ആശയവും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഗ്രഹങ്ങൾ, എന്നാൽ ഇന്ന് അവ യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയാണ്.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Skip to toolbar